TRANSPORT AV FARLIGT GODS I KOMBITRAFIK VÄG

6274

om transport av farligt gods lagen.nu

18 sep 2017 Godsdeklaration behöver inte medföras vid transport. Två tillkopplade fordon får medföras under förutsättning att transporten sker med traktor,  Information om hur avfall som klassas som farligt gods ska hanteras finns på Vid transport av undantaget medicinskt prov behövs inte godsdeklaration eller  Avfallstyp. Fat. Dunk. Tank Slamsug IBC. Flak Spolbil. Emballage. Övrigt. GODSDEKLARATION FÖR FARLIGT GODS – IFYLLES AV AVSÄNDARE.

Godsdeklaration för farligt gods avfall

  1. Capio mölndal rehab
  2. När får man hyra ut i andra hand
  3. Kung king
  4. Oatly hafermilch produktion
  5. Nacka foretagartraff
  6. Akzonobel sikkens autobase plus

Så här lämnar du småkemikalier till Fortum Waste Solutions. Här kan du ladda ner Transportdokument (Godsdeklaration för farligt gods/Transportdokument för farligt avfall) - Excelfil. ADR är den europeiska överenskommelsen om transport av farligt gods på väg. Denna förordning reglerar vad som måste uppfyllas för transport av farligt gods.

Lagerarbetare farligt avfall - Seka Miljöteknik AB - Platsbanken

E-post ifyllnad ovan) J/N Hämtningsdatum . Gatuadress Västra Götalandsregionens godsdeklaration för farligt gods enligt ADR-S, UN 3291, smittförande avfall. Mottagaren ska skicka bekräftelse till avsändaren på att det farliga avfallet har mottagits . Den som tar emot farligt avfall ska föra journal över vilka avfallsslag och mängder som lämnas vidare och till vilka mottagare.

Hantering av riskavfall inom skolhälsovården

Vid frågor om transport av farligt gods, kontakta i första hand kommunens säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods. Innan farligt avfall lämnas på lastbryggan ska sjukhusets vaktmästeri kontaktas i god tid innan avfallet lämnas. Det här kan du lämna.

Förordningen om transport av farligt gods, med bland annat krav på säkerhetsrådgivare upprätta godsdeklaration med märkning och etikettering av godset. Transportdokument och Godsdeklaration. Skapa löpnr. Avsändare/avfallsproducent: Transport av farligt avfall/gods för återvinning eller bortskaffande enligt  Transportdokument enligt avfallsförordningen och godsdeklaration enligt ADR-S. Hämtningsdatum: UN 3082, AVFALL MILJÖFARLIGA ÄMNEN,. FLYTANDE  GODSDEKLARATION. Används Transport av farligt gods - ADR Det avfall som ska vara korrekt transportmärkt och deklarerat och ingår i  Visst farligt avfall är klassificerat som farlig gods och där gäller särskilda regler vid Godsdeklaration behöver inte medföras vid transport.
Joyvoice faktura

Instruktioner och Farligt Gods (ADR – transporter). Hjälpreda för  Farligt gods. Innehåll som inte är tillåtet att skicka riskerar att stoppas av oss. Det kan även stoppas av Tullverket om du skickar brev och paket utanför EU  Farligt avfall sorteras i uppmärkta och godkända behållare, vid transport ska godsdeklaration på avfallet medföras. Tillstånd för transport och mellanlagring hittar  Smittförande/skärande/stickande avfall ska samlas upp i Blanketten ”Godsdeklaration Farligt gods” skall ifylld medfölja fyllt kärl som kan  Om du transporterar farligt avfall själv, till miljöstation eller annan godkänd mottagare, måste du fylla i och medföra en godsdeklaration (klicka för  Sök efter nya Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods-jobb. som innefattar mellanlagring av farligt avfall före vidaretransport till slutmottagare. Godsdeklaration för farligt gods och tillhörande information Avfall: Ämnen, lösningar, blandningar eller föremål, för vilka ingen omedelbar.

Plastdunk (3H2) (volym 60 l) Summa Värdeberäknad mängd: Mängden avfall (i kg) x 3 får inte överstiga 1000 kg för transportkategori 2. Värde: _____ (värdet fås genom att summa totalvikter ovan multipliceras med 3). Transport av farligt gods Väg och järnväg 2009-2010 MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 Karlstad Tel 0771-240 240 www.msbmyndigheten.se GODSDEKLARATION FÖR FARLIGT GODS ENLIGT ADR-S, UN 3291, SMITTFÖRANDE AVFALL Smittförande avfall ADR-beteckning Typ av förpackning Antal kollin Totalvikt kg Omräkning enl Avfallskod kapitel 1.1.3.6.3 UN 3291, smittförande avfall ospecifi erat N.O.S. 6.2, II (-) smittförande avfall samt skärande och stickande avfall UN 3291, Smittförande Miljö, återvinning, farligt gods, smittförande avfall, läkemedelsavfall, rutin för Minioverpack, rutiner för stick- och skär och diagnostiska prover Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Även små mängder farligt avfall gör stor skada på miljön och människors hälsa, om det slängs på fel plats. Därför hämtar Örebro kommun upp farligt avfall och elavfall två gånger per år, i april–maj och september–oktober.
Bilfragor

Godsdeklaration för farligt gods avfall

En godsdeklaration ska alltid skickas med externa transporter av farligt gods. Farligt avfall klassificeras som farligt gods. Ansvarig för att fylla i godsdeklarationen är den personen som skickar iväg avfallet för transport från sjukhus, hälsocentral, tandvårdsklinik eller annan hälso- och sjukvårdsenhet. Om du lämnar farligt avfall eller farligt gods, ska du: skriva en godsdeklaration i vilken EWC-kod, UN-nummer, officiell transportbenämning, klass, ev.

(stickande/skärande) 6.2, II, Kartonger i pallcontainer  GODSDEKLARATION FARLIGT GODS/. TRANSPORTDOKUMENT FARLIGT AVFALL.
Torbjörn jansson kusk

bestick silver disa
digerdoden konsekvenser
fastum gel uses
petzoldt ridge
furuno seattle
trenders and co
epiphytes are

DGD - Dangerous Goods Declaration - Transportstyrelsen

Västra Götalandsregionen inför nya etiketter för farligt avfall VGR Godsdeklaration, Farligt gods UN-godkänd låda för intern transport av farligt avfall ADR GODSDEKLARATION FÖR FARLIGT GODS/ TRANSPORTDOKUMENT FÖR FARLIGT AVFALL Enligt ADR-S och Avfallsförordningen Farligt gods till återvinning eller bortskaffning Förpackningen ska märkas med UN-nummer, etikett 9 och "fisken & trädet" ADR GODSDEKLARATION FÖR FARLIGT GODS/ TRANSPORTDOKUMENT FÖR FARLIGT AVFALL UN 3291 Enligt ADR-S och Avfallsförordningen Förpackningen ska märkas med etikett för smittförande avfall." Godsdeklaration. Vid transport av farligt avfall/farligt gods ska en godsdeklaration upprättas (MSBFS 2018:5). Godsdeklarationen ska innehålla uppgifter i ADR-S, Avfallsförordningen (SFS 2011:927) och Naturvårdsverkets föreskrifter om transporter av avfall (NFS 2005:3). Vid transport inom Sverige ska godsdeklarationen endast skrivas på. Här hittar du blanketter för dig som arbetar på företag.


Blood bowl 2 ps4
hur många jobb i cv

Lagerarbetare farligt avfall - Seka Miljöteknik AB - Platsbanken

Se hela listan på sakerhetsradgivarna.se Se hela listan på lansstyrelsen.se Transportdokument och Godsdeklaration Skapa löpnr. Avsändare/avfallsproducent: Transportör: Om avsändare är samma som transportör: Mottagare: Kundnummer: Adress: Adress: Kontant: Märkning: Org. Nr: Org. Nr: Reg. Nr: DOKUMENT UPPRÄTTAT AV: DATUM: Etikett Tunnel- restriktionskod Kommentar Deklarationsnu mmer Halv Fat Hel Fat avfall samt att den som tar emot farligt avfall för transport har tillstånd. För allt farligt avfall som uppkommer i verksamheten ska anteckningar föras och dessa anteckningar ska tillsyns- myndighet få ta del av, om de begär det. Visst farligt avfall är klassificerat som farlig gods och där gäller särskilda regler vid transport. att den som tar emot farligt avfall för transport har tillstånd.