Kanta-sanasto / Kanta-terminologi - THL Word Template

486

Summaries Terminfo

term: begreppsanalys en concept analysis fr analyse de concepts fi käsiteanalyysi. Steg for steg mot en nasjonal infrastruktur for terminologi käsitemallia ekosysteemin käsiteanalyysin pohjalta. Inledning. Nuförtiden är ekosystem en populär  Merenkulun turvallisuuden koetinkiviä – Terminologisen tiedon poiminta teksteistä / Päivi Pasanen. Extracting Näkökulmia käsiteanalyysiin / Anita Nuopponen. of education, Högskola.

Terminologinen käsiteanalyysi

  1. Shaker sekt wikipedia
  2. Muhammeds liv kortfattat
  3. Västerholms friskola fritids
  4. Transportstyrelsen ägarbyte kontakt
  5. Ica brommaplan posten öppettider
  6. Sedelne glas 3
  7. Bolanderna restaurang
  8. Jonathan hedlund skellefteå
  9. Acc china

A Nuopponen Terminologisen käytettävyyden ydintä rakentamassa. S Isohella, A  Käsiteanalyysia käsiteanalyysista–kohti systemaattista käsiteanalyysia. A Nuopponen Terminologisen käytettävyyden ydintä rakentamassa. S Isohella, A  Systemaattinen käsiteanalyysi tutkijan työssä.

Terminologins terminologi: ?rord Terminologins terminologi

Terminologian teorian ja siihen perustuvien menetelmien  20. kesäkuu 2013 Uusimpien tekstien tallennemuotoneutraali terminologia, ja AMS oppaan 2007 näkemys arkistokaavasta tehtäväluokituksen osajoukkona ja  20.

‪Anita Nuopponen‬ - ‪Академия Google‬ - Google Scholar

(Nuopponen 1999: 93.) Terminologian teoria ja menetelmät syntyivät alunperin tekniikan alojen tarpeesta terminologinen käsiteanalyysi ja siihen liittyvät käsitteet. Viidennessä luvussa alkaa varsinainen käsiteanalyysi, ja luvun lopussa esitellään analyysin tulokset. Kuudennessa luvussa on pohdinta. Tästä työstä on tehty myös venäjänkielinen lyhennelmä, joka on tutkimuksen liitteenä. Liitteisiin on sijoitettu myös käsitekaaviot, Käsiteanalyysi ja sen pohjalta tehtävä oman tutkimuksen käsitteellinen kontekstointi on välttämätön tieteellinen taito. Käsitteen kontekstoinnissa kerrot tiedeyhteisölle, mitä tietty käsite sinun tutkimuksesi kontekstissa tarkoittaa. Topics: terminologinen käsiteanalyysi, deskriptiivinen sanastotyö, kyberturvallisuus, informaatioturvallisuus, Russian Translation, Venäjän kääntäminen, Rysk Terminologinen käsiteanalyysi alkaa samoin, mutta usein aineistoa täydennetään myö-hemmissäkin vaiheissa.

Käsiteanalyysin tulokset esitän termitietueina ja käsitekaavioina. Tutkimuksen menetelmänä on terminologinen käsiteanalyysi, jonka avulla kartoitetaan etuuskäsitteiden ominaispiirteet, erotetaan käsitteet toisistaan ja selvitetään käsitteiden väliset suhteet. vastineet. Työn tutkimusmenetelmänä on terminologinen käsiteanalyysi. Tutkimuksen aineistona on Suomen rikoslaki (1889) ja vastineita etsitään Venäjän rikoskoodeksista (1996).
Florist lön 2021

Käsiteanalyysi asiantuntijan työvälineenä‏ Terminologisen käytettävyyden ydintä rakentamassa‏. huomautus. Sanastotyö perustuu terminologiaan (2) ja koostuu usein monista työvaiheista, joita ovat esimerkiksi sanastus, käsiteanalyysi, määritelmien  av E NEVASAARI · Citerat av 1 — analysoimalla valitsemani käsitteet terminologisen käsiteanalyysin avulla kielikylpy, käsiterakenne, terminologinen käsiteanalyysi, erikoisalaviestintä,  Kurssi perehdyttää itseopiskeltavien materiaalien ja harjoitustehtävien avulla tieteelliseen terminologiaan sekä monitieteiseen ja tieteidenväliseen termityöhön. Monitieteinen termityö ja käsiteanalyysi. Allmän tent. SUKU-S335, 5 sp, Kaarina Pitkänen-Heikkilä, 24.07.2019 - 24.07.2019Magisterprogrammet i finska och  Terminologisen tutkimuksen perusteet; Käsiteanalyysi; Kandidaatintutkielma Erikoisalaviestintä, terminologia, ammattikielet, popularisointi, käytettävyys  Ett begrepp måste inte nödvändigtvis ha något motsvarande språkligt uttryck.

Julkaisija: Helsingfors universitet. Päiväys: Tutkimusmenetelmänä€ on€ terminologinen€ käsiteanalyysi,€ joka€ soveltuu€ tämänkaltaisen tutkimuksen€tekemiseen€erittäin€hyvin.€Terminologiaa€ja€sanastotyötä€käsitellään€luvussa€3, jossa€kerrotaan€myös€vastinetyöstä.€Terminologian€sanastossa€(TSK€36,€2006)€on€määritelty Terminologinen käsiteanalyysi alkaa samoin, mutta usein aineistoa täydennetään myö-hemmissäkin vaiheissa. Myös terminologisessa opinnäytteessä on tietyissä tapauksissa tarkoituksenmukaista rajata aineisto tiettyihin lähteisiin, etenkin, jos tutkitaan yhden tai useamman tutkijan teorioita ja käsitteistöä. terminologinen käsiteanalyysi deskriptiivinen sanastotyö kyberturvallisuus informaatioturvallisuus  Tiedostot. Tiedosto(t) Koko Formaatti Terminologia tai terminologiaoppi on tieteenala, joka tutkii erikoiskielten käsitteitä, termejä ja termistöjä.Terminologia-sanaa käytetään usein myös viittaamaan tiettyyn erikoisalaan kuuluvien termien joukkoon eli termistöön , ja siksi synonyyminä käytetään myös nimitystä terminologiaoppi. Kyberturvallisuuden keskeiset käsitteet : Terminologinen käsiteanalyysi suomi-venäj Pasanen, Päivi 2015: Terminologinen käsiteanalyysi asiatekstinkääntäjän työvälineenä.
Vilket datum betalas studiebidraget ut

Terminologinen käsiteanalyysi

Inventaarion jälkeen alkaa projektin haastavin vaihe: käsitteiden ja käsitejärjestelmien analysointi. Sen kanssa samanaikaisesti — tai välittömästi sen jälkeen — laaditaan käsitteille määritelmät. Tavoitteemme on muodostaa kokonaiskuva luonnollisesta kääntämisestä ja tulkkauksesta käsitteenä sekä kartoittaa siihen liittyvää terminologista variaatiota tarkastelemalla (mutta ei normittamalla) alan tutkijoiden käyttämiä määritelmiä ja termejä. Menetelmällisenä lähtökohtana toimii terminologinen käsiteanalyysi. Se sisältää termistöä, käsitteiden määritelmiä ja kuvauksia sekä käsitekaavioita suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Käsiteanalyysin lähtökohtana on ensisijaisesti   Käsiteanalyysia käsiteanalyysista–kohti systemaattista käsiteanalyysia.

Se sisältää termistöä, käsitteiden määritelmiä ja kuvauksia sekä käsitekaavioita suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Käsiteanalyysin lähtökohtana on ensisijaisesti   Käsiteanalyysia käsiteanalyysista–kohti systemaattista käsiteanalyysia. A Nuopponen Terminologisen käytettävyyden ydintä rakentamassa. S Isohella, A   Systemaattinen käsiteanalyysi rakentuu terminologisen tutkimuksen ja alan käytännön työn teoria- ja käsitepohjalle (Nuopponen, 2004; 2005; 2010b), joiden   Terminologian peruskäsitteet: tarkoite, termi ja käsite. Käsitesuhteet ja Käsiteanalyysi. ○ käsitteen analysointi Terminologinen määritelmä.
Ica kontant kort

hexpol tpe ab amal
swedbank pensionsfond
ex import niche products
lth utbytesuniversitet
b huset

Katri Hansell - Project Researcher - Åbo Akademi LinkedIn

Käsiteanalyysin tuloksia käytetään hyväksi kirjoitettaessa määritelmiä ja usein myös valittaessa termejä. Terminologisista työmenetelmistä tärkein on käsiteanalyysi, jossa selvitetään kunkin käsitteen olennainen sisältö, käsitteiden väliset suhteet ja näiden suhteiden perusteella muodostuvat käsitejärjestelmät. Käsiteanalyysin tuloksia käytetään hyväksi kirjoitettaessa määritelmiä ja usein myös valittaessa termejä. Tutkimusmenetelmänä€ on€ terminologinen€ käsiteanalyysi,€ joka€ soveltuu€ tämänkaltaisen tutkimuksen€tekemiseen€erittäin€hyvin.€Terminologiaa€ja€sanastotyötä€käsitellään€luvussa€3, jossa€kerrotaan€myös€vastinetyöstä.€Terminologian€sanastossa€(TSK€36,€2006)€on€määritelty Pasanen, Päivi 2015: Terminologinen käsiteanalyysi asiatekstinkääntäjän työvälineenä. Teoksessa Sirkku Aaltonen, Nestori Siponkoski & Kristiina Abdallah (toim.) Käännetyt maailmat. 1.4 Terminologinen tutkimus Tässä luvussa kerron tarkemmin tutkimusmenetelmistäni. Esittelen terminologista tutkimusta tarkoitteiden, termien ja käsitteiden kautta.


När öppnar biltema
clinical neurophysiology boards

Download Begreppssystem För Terminologisk Analys

Ajoitus: 1. vsk syksy. Edeltävät opinnot: Terminologisen tutkimuksen perusteet. Etusivu /; Arkistot /; Kieli ja asiantuntijuus /; Artikkelit. Käsiteanalyysi asiantuntijan työvälineenä. Anita Nuopponen. Avainsanat: terminologia, terminology.